Archive for December, 2010

I do!

December 23, 2010

IMG_9985 e eb blog proof

IMG_0012 e blog proof

IMG_0049 e blog proof

IMG_9332 e 3 proof

IMG_9454 e proof

IMG_9369 e bw proof

Merry and bright!

December 12, 2010

IMG_9783 e crop eb bw proof

IMG_9795 e proof

IMG_9814 e proof

Oh Christmas tree!

December 12, 2010

IMG_9581 e bw proof

IMG_9642 e eb proof

IMG_9688 e proof

Tootsie roll :P

December 1, 2010

IMG_9070 EDIT BOBW EB PROOF

IMG_9121 EDIT BW EB PROOF

IMG_9082 EDIT BW PROOF

Oreo pizza :)

December 1, 2010

IMG_8149 EDIT 2 16 X 20 SEPIA EB PROOF

IMG_8324 edit proof

IMG_8306 edit proof